Thursday, September 02, 2010

Samaja Varada - Priya Sisters

saamaja varadhA
raagam: sudda saavEri

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S D2 P M1 R2 S

taaLam: roopakam
Composer: Pooci Sreenivaasa Aiyyangaar
Language: Telugu

pallavi

sAmaja varadA nIku sari evvarayya rAmA

anupallavi

kAma janaka shubha phaladA karuNAlavAla

caraNam

paramAnanda karuDani nIdu bhaktitOnu
koliciyuNTe parama pavtrulaku nIdu
paramArthamu losagu vara shESAcalEndudau
shrInivAsuDani ceppaTTina

madhyamakAlam

sArasadaLa nayanuni apAra mahimalanu telisina
nArada muni vinuta pArthasArathini pogaDigagala