Saturday, April 24, 2010

ఉఠా ఉఠా సకలజనా - My Favorite
ఉఠా ఉఠా సకలజనా, వాచే స్మరావా గజాననా
గౌరి హరాచా నందన, గజ వదనా గణపతీ
ఉఠా ఉఠా సకలజనా

ధ్యాని ఆనుణీ సుఖ మూర్తీ, స్ఠవన కరా ఏకే చిత్తీ
తోదేఈల జ్ఞాన మూర్తి, మోక్ష శుఖ సౌజ్వాల
ఉఠా ఉఠా సకలజనా

జో నిజ భక్తాంచా దాతా, వంద్య సురవరా సమష్టా
త్యాసీ ద్యాతా భవ భయ చింతా, విఘ్న వార్తా నివారీ
ఉఠా ఉఠా సకలజనా

తోహ సుఖాచా సాగరా, శ్రీ గనరాజ మోరేశ్వర
భావే వినవిట గిరిధార, భక్త త్యాంచా హౌణీ
ఉఠా ఉఠా సకలజనా

ఉఠా ఉఠా సకలజనా, వాచే స్మరావా గజాననా
గౌరి హరాచా నందన, గజ వదనా గణపతీ
ఉఠా ఉఠా సకలజనా